Persondata politik

Sejs-Koret

Persondata politik


Når du melder dig ind i Sejs-Koret, beder vi om oplysninger om dig.


Vi vil gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger og gør opmærksom på, at denne persondatapolitik løbende bliver opdateret.


Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger


Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere dit medlemskab af Sejs-Koret.


Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.


Kategorier af personoplysninger


Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere din deltagelse i Sejs-Korets aktiviteter og betaling af medlemskontingent: Navn, adresse, telefonnumre, mailadresse.


Modtagere af oplysninger


Vi videregiver eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:


  • Sejs-Korets korleder
  • Sejs-Korets øvrige medlemmer


I det omfang det er nødvendigt at kunne håndtere Sejs-Korets aktiviteter.


Hvor stammer dine oplysninger fra


Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.


Opbevaring af dine oplysninger


Vi opbevarer dine oplysninger så længe du er medlem af Sejs-Koret og op til ét år efter din udmeldelse.


Dine rettigheder


Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Datatilsynets vejledning : https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf


Copyright © All Rights Reserved